Instalacje elektroenergetyczne

Wykonujemy: instalacje  niskiego i średniego napięcia

 • linie kablowe nn i SN
 • stacje transformatorowe nn i SN
 • rozdzielnice i szafy sterujące
 • instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
 • instalacje automatyki i sterowanie
 • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
 • wykonywanie instalacji grzewczych

Instalacje  słaboprądowe

 • systemy okablowania strukturalnego
 • systemy sygnalizacji pożaru SAP
 • systemy kontroli dostępu AC
 • instalacje antywłamaniowe SSWIN
 • system telewizji dozorowej/przemysłowej CCTV
 • instalacje inteligentnego budynku EIB
 • instalacje BMS
 • systemy telekomunikacyjne

Projektowanie

 • projektowanie instalacji elektrycznych nn i SN
 • projektowanie instalacji słaboprądowych
 • projektowanie instalacji inteligentnych budynków
 • projektowanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i  zewnętrznych

Serwis i utrzymanie ruchu

 • remonty i konserwacja
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • inwentaryzacja i  przeglądy istniejących instalacji elektrycznych
 • inwentaryzacja i przeglądy rozdzielni elektrycznych
Badania i pomiary
 • pomiary instalacji elektrycznych
 • badania i przeglądy instalacji elektrycznych