Baterie kondensatorów

Koszty kompensacji mocy biernej

IEC (PN-EN) 61000-4-30 KLASA A

 Aby móc określić, jaką moc powinien mieć układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci.

Koszt przyjazdu naszego wykwalifikowanego pomiarowca i dokonanie pomiaru przedstawia się następująco:

  • w przypadku mocy biernej indukcyjnej (pobranej) i biernej pojemnościowej (oddanej)– 450 zł.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i dobieramy urządzenie o odpowiedniej mocy, możliwości
rozbudowy i wykonaniu..
Przy zakupie i montażu naszego urządzenia ograniczamy koszt pomiaru do kwoty 10 zł, w chwili gdy zdecydujesz się na zakup
w ciągu 14 dni od czasu złożenia oferty na zakup.

Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli koszty mocy biernej przekraczają miesięcznie kwotę 500 zł, należy się tym zająć.
Czas zwrotu takiego układu nie powinien przekroczyć jednego roku.

Czym jeszcze się zajmujemy?
Jeżeli posiadasz baterię kondensatorów i nie masz nikogo do jej obsługi lub po pewnym czasie eksploatacji tego urządzenia
pojawiły się kary za moc bierną – należy wykonać regulację urządzenia. Służymy pomocą przy serwisie pogwarancyjnym
układów do kompensacji mocy biernej, jak i rozbudowie istniejących układów.
Jakim urządzeniem pomiarowym się posługujemy?
Podstawową zaletą używanego przez naszą firmę rejestratora jest certyfikat pełnej zgodności z normą:

TYLKO REJESTRATOR Z WW. CERTYFIKATEM WALIDACYJNYM POSIADA FORMALNO-PRAWNE GWARANCJE
WIARYGODNOŚCI I POWTARZALNOŚCI POMIARÓW.
Parametry analizatora:
Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach o napięciach znamionowych:
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 400/690 V.
Układy obsługiwanych sieci:
• jednofazowy,
• dwufazowy ze wspólnym N,
• trójfazowy (gwiazda z przewodem i bez przewodu N),• trójfazowy trójkąt.
Wyposażenie standardowe baterii
1. Kondensatory suche, samoregenerujące, ekologiczne (N2), producent: ETI
2. Regulator mocy biernej typu PFC, producent: ETI, z szeregiem udogodnień eksploatacyjnych
Stosowane przez nas regulatory mocy biernej są bardzo nowoczesnymi urządzeniami i mają szereg walorów eksploatacyjnych:
o załączanie członu baterii, który w ostatnim czasie pracował najkrócej
o załączanie wentylacji wewnętrznej przy temp. 35°C (w przypadku baterii z dławikami)
o zewnętrzny wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych w sieci, który reaguje na podwyższoną zawartość odkształceń w sieci;
w ekstremalnych sytuacjach może odłączyć baterię kondensatorów
3. Styczniki specjalne „miękkiego załączania” firmy ETI.
4. Sygnalizacja złączeniowa stopnia baterii zarówno stała, jak i automatyczna
5. Szynowanie baterii miedzią Cu
6. Podstawy i wkładki bezpiecznikowe zabezpieczające każdy człon baterii produkcji krajowej
7. Obudowa w kolorze RAL 7032
8. Standardowo zasilanie od dołu z kanału kablowego (w innych przypadkach prosimy o szczegółowe określenie sposobu
zasilania baterii kondensatorów)