Pracownik biurowy

Stanowisko: pracownik biurowy

Obowiązki:

 • wsparcie w bieżących sprawach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem firmy,
 • pomoc przy bieżących projektach realizowanych przez firmę,
 • przygotowanie umów, ofert, zestawień, raportów oraz innych dokumentów,
 • odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów,
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji,
 • kontakt z kontrahentami, urzędami


Wymagania:

 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów Microsoft Office,
 • dobra znajomość programu Comarch Optima,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac, KPiR
 • samodzielność, chęć pracy i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • umiejętność ustalania priorytetów, rozwiązywania problemów przy realizacji zadań,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na wyżej wymienionym stanowisku,
 • prace w przyjaznej atmosferze,
 • wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i umiejętności.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą wiadomości mailowej na adres: elkomtel@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: FHU Elkomtel z siedzibą w Białobrzegach, adres: 37-114 Białobrzegi 3k z opisem na kopercie: „zatrudnienie na stanowisko pracownika biurowego”


Prosimy o uzupełnienie CV i swoich dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulą.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FHU Elkomtel moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji na podane stanowisko. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”

UWAGA!!! Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie jeszcze klauzuli:

„Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji prowadzanych przez tę firmę.”


Klauzula informacyjna dla kandydatów FHU Elkomtel


Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Elkomtel z siedzibą w Białobrzegach, adres: 37-114 Białobrzegi 3k, NIP 8151152545, zwana dalej Administratorem.


Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.


W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe: elkomtel@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Prosimy o zapoznanie się z resztą klauzuli pod linkiem: