Instalacje elektryczne

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu prac remontowych i instalacyjnych w budownictwie zarówno mieszkaniowym jak i przemysłowym.
Instalacje elektryczne to nasza specjalność. Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace od układania tras kablowych i kabli po uruchamiania rozdzielnic NN, bateri kondensatorów i automatyki przemysłowej.

Wykonujemy prace na obiektach:
– w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
– w obiektach handlowych i usługowych
– w obiektach biurowych
– w obiektach przemysłowych (również elektrownie) Zakres prac możemy w skrócie opisać:
– instalacje gniazd wtykowych
– instalacje siłowe
– instalacje zasilania rezerwowego
– instalacje oświetleniowe
– instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
– instalacje odgromowe
– instalacje antyoblodzeniowe
– linie kablowe niskiego napięcia
– rozdzielnice elektryczne
– baterie kondensatorów
– zarządzanie energią (pomiar i rozliczanie)
– instalacje sterowania i sygnalizacji
– szafy sterownicze
– instalacje odgromowe i uziemiające